Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de Sabitrans Servicios y Logística S.L.  té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.
Sabitrans Servicios y Logística S.L.  es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

Sabitrans Servicios y Logística S.L.  no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

Sabitrans Servicios y Logística S.L.  no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

Sabitrans Servicios y Logística S.L.  no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

Sabitrans Servicios y Logística S.L.  és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per Sabitrans Servicios y Logística S.L. . Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Sabitrans Servicios y Logística S.L. .

Sabitrans Servicios y Logística S.L.  respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de Sabitrans Servicios y Logística S.L.  que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a Sabitrans Servicios y Logística S.L.  de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Sabitrans Servicios y Logística S.L.  són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Sabitrans Servicios y Logística S.L.  Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Ce site utilise propre et cookies tiers pour améliorer nos services et de montrer la publicité liée à vos préférences en analysant leurs habitudes de navigation. Si vous continuez la navigation, nous envisageons d'accepter son utilisation. Vous pouvez en apprendre plus sur notre politique de cookie ici

Top